Dacia literară – avagy a román szépirodalom kezdetei

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Wallachian_Revolution_of_1848#/media/File:Verk%C3%BCndigung_der_walachischen_Constitution_am_27._Juni_1848.jpg
Forrás: itt

A XIX. század első fele a legmozgalmasabbnak és leggazdagabbnak tekinthető a társadalmi-kulturális változások vonatkozásában, mely az 1848-as forradalomban csúcsosodott. Az 1830 és 1860 közé eső időszak, amikor egy szigorú kulturális tevékenység folyt, az irodalomban a pasoptizmus néven ismert (paișopt – patruzeci și opt = negyvennyolcasok).

A kultúra eme lendület-teli időszakában a román irodalom egyedi fejlődést élt meg, olyan írók közreműködésének köszönhetően, akik értékelték az ország szépségeit és a néphagyományt, ugyanakkor kifigurázták a feudális állapotot és aktívan részt vettek a társadalmi harcban valamint a kor politikai eseményeiben. 

A pasoptista korszakot az irodalomban Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Alecu Russo Moldovában; Ion Heliade Rădulescu, Vasile Cârlova, Grigore Alexandrescu, Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu Havasalföldön; Timotei Cipariu, George Barițiu, Andrei Mureșanu Erdélyben képviselték.

Forrás:
Forrás: itt

1840 január 30-án kel életre Jászvásáron az „Irodalmi Dacia”, Mihail Kogălniceanu kezdeményezésére és vezetésével, ez lévén az „első szervezett irodalmi lap”. A „Dacia literară” tehát az első irodalmi kiadvány, mely köré nemzeti-népi áramlat szerveződött és melyben az első modern írók kifejezhették magukat.

A folyóirat első számában, az akkor még csak 23 éves, Kogălniceanu közreadja a „Bevezetés” című program-cikkét, amelyben felvázolja a román irodalmi alkotás és irányulás főbb eszméit; ez a cikk tekinthető a romantika első román megnyilvánulásának. (Európai szinten a romantika programját Franciaországban Victor Hugo Cromwell című drámájának előszavában olvashatjuk.)

Rövid megjelenését, 1840 január-június között csak három szám jelent meg, Mihail Sturza fejedelem tiltotta be. Mindezzel együtt a „Dacia literară” lapjain értékes írások jelentek meg és olyan írók publikáltak, akik bekerülnek majd a román irodalom örökségébe. Az első számban jelent meg az Alexandru Lăpușneanu című történelmi novella Costache Negruzzi tollából.

A „Dacia literară” nemzeti-népi irányzat a kor irodalmának legragyogóbb személyiségeit egyesíti, akik a későbbi román irodalmat is meghatározzák.

Szólj hozzá!

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?