Műnemek – műfajok (2)

poetry-720610_640Genul liric: cuprinde operele literare în care sunt exprimate direct gândurile, ideile și sentimentele autorului prin intermediul eului liric.
Lírai műnem = magában foglalja azon műveket, melyekben a szerző gondolatai, érzései közvetlen módon vannak kifejezve a lírai én segítségével.
Eul liric: mărcile lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat sunt pronumele/adjective pronominale la persoana I singular/persoana a II-a singular/persoana I plural și/sau verbele la persoana I singular/persoana a II-a singular/persoana I plural (eu, tu, noi).
A lírai én = azon személy szótani-nyelvtani jellemzői, aki megjelenik az adott szövegben. A jellemző jegyek: névmások és névmási melléknevek első szám első és második személyben valamint többes szám első személyben (én, te, mi).
Motivul literar constă într-un simbol, o idee, o imagine reluată sau subliniată cu insistență și care contribuie la definirea mesajului unei opere.
Irodalmi motívum = egy szimbólum, fogalom vagy kép, melyet hangsúlyoz a költő és amely segít a mű értelmezésében.
Tema este construită dintr-un domeniu, o idee, o atitudine, un sentiment etc. în jurul căruia se încheagă acțiunea unei opere artistice.
Téma = egy gondolati mező, vélemény, fogalom, érzés, stb. mely köré csoportosul egy irodalmi mű cselekménye, mondanivalója.
Elementele prozodice: rima (îmbrățișată, împerecheată, monorimă, încruci ș ată), ritmul (iambic, trohaic), măsura (silabe).
Verstani elemek: rím (ölelkező, páros, bokor, kereszt), ritmus (jambus, trocheus), szótagszám.
Imaginile artistice / Művészi képek
auditivă: „Numai viorile mai suspinară lin-lin”. / halláshoz kötődő: „Csak a hegedűk sóhajtottak csendben-csendben”.
vizuală: „Mult sunt sănătoși și rumeni, voinici și plini de viață”. (Imagine vizuală cromatică: albă ca zăpada.) / látáshoz kötődő: „Sokan egészségesek és pirospozsgásak, erősek és élettel teliek”. (színhez kapcsolódó látási kép: fehér mint a hó.)
tactilă: sunt uzi leoarcă / érintési: csurom vizesek
olfactivă: „cu flăcări de parfum” / szagláshoz kötődő: „parfüm lángokkal”
dinamică: „Te duceai mereu înainte” / mozgásos: „Folyton előre mentél”
Arta poetică = este o creație literară în care autorul își exprimă concepția sa despre artă.
Ars poetica, költői hitvallás= olyan irodalmi alkotás, melyben a szerző a művészetről alkotott véleményét fejti ki.

Szólj hozzá!

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?