Junimea

Forrás:
A Junimea tagjai 1883-ban. Forrás: itt

Az Ifjúság egy irodalmi-kulturális csoportosulás volt, melyet a XIX. század közepén alapítottak, melyből egy ideológiai irányzat született. Az akkori írók átalakították ezt a korszakot a nagy klasszikusok időszakává. 1863-ban jelent meg a csoportosulás, mely öt, külföldről hazatért fiatal kezdeményezésének eredménye: Titu Maioresu, aki a csoport vezetője lett, Theodor Rosetti, Vasile Pogor, Iacob Negruzzi és Petre Carp.

A Román Akadémia – mely ugyanebben az időben alakul Bukarestben – intézményi szerveződése nélkül a jászvásári csoportosulás több volt, mint egy kulturális társaság. A szervezet fejlődése több szakaszt foglal magába a lelkesedéstől a román kulturális mozgalom felnőttes értékeléséig.

Az első szakaszban, 1864-1874 közötti időszakban, népszerű előadásokat tartanak irodalmi, esztétikai, nyelvi és filozófiai témákban. 

A második és harmadik szakasz, 1875-től kezdve, az előzőleg lefektetett alapelvek megszilárdítását tűzi ki célul. 

Tudor Vianu a „junimisták” öt tulajdonságát állapítja meg, mely teljes mértékben jellemezte a kulturális mozgalmat, függetlenül az egyes tagok jellemétől: a filozófiai, szónoki, kritikus lelkület, klasszikus és akadémiai ízlés, irónia. Ezek közül Vianu szerint a kritikus lelkület „talán a legjelentősebb tulajdonsága az egésznek”.

1867-ben megjelenik az Irodalmi beszélgetések című folyóirat, az esztétikába bevezető cikkek kapnak helyet, ezzel segítve elő a művészi alkotások szigorú kritikáját. Ebben az időszakban jelenik meg Titu Maiorescu munkája az Egy kritikai kutatás az 1867-es román versről, mely világos értékelést tartalmaz a pillanat lírájáról.

A mindennapi élet valósága piszkálja a „junimista” kritikai szellemet amelyet az intézmények – amik nem veszik figyelembe a nép eszméit – és a felszínes reformok – melyek a társadalom felső rétegeinek igényeivel foglalkoznak, ezzel leválasztva a nép alsó rétegeit – testesítenek meg. Annak ellenére, hogy ezekkel a problémákkal más folyóiratok is foglalkoznak, az Ifjúság abban különbözik, hogy tisztelik az igazat.

Az alak és mondanivaló közti egység a kultúra és társadalom szintjén a szervezeti fejlődés elvéből származik. A mondanivalón Maiorescu az anyagi és szociális tevékenységek rendszerét, az uralkodó gondolatokat, a hagyományokat érti; az alakon pedig a társadalom intézményi, jogi, és politikai szerveződéseit.

1872-ben Titu Maiorescu kiadja az Új irányzat a román versben és prózában című művét, melyben olyan szentesített írok kapnak helyet, akik együttműködtek az Ifjúság mozgalmával.

Erről a leckéről hananyagot is találsz a Youtube csatornámon:

https://www.youtube.com/channel/UCm0ya65OfKnDy28n90vkI1A

Főbb pontok románul:

– Junimea a fost o grupare literar-culturală înființată la jumătatea secolului al XIX-lea, care a dat naștere unui curent de idei numit junimism
– Prima etapă, desfășurată între 1864–1874, este perioada în care se țin prelecţiuni (prelegere – előadás) populare, pe teme literare, estetice, lingvistice, filozofice
– A doua și a treia etapă a activității grupării junimiste, desfășurate începând cu 1875, înseamnă consolidarea tendințelor lansate anterior
– Tudor Vianu identifica cinci trăsături distinctive ale junimiștilor: spiritul filozofic, spiritul oratoric, spiritul critic, gustul clasic și academic, ironia
– În 1867, apare revista „Convorbiri literare”

Szólj hozzá!

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?