Dacia literară – avagy a román szépirodalom kezdetei

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Wallachian_Revolution_of_1848#/media/File:Verk%C3%BCndigung_der_walachischen_Constitution_am_27._Juni_1848.jpg
Forrás: itt

A XIX. század első fele a legmozgalmasabbnak és leggazdagabbnak tekinthető a társadalmi-kulturális változások vonatkozásában, mely az 1848-as forradalomban csúcsosodott. Az 1830 és 1860 közé eső időszak, amikor egy szigorú kulturális tevékenység folyt, az irodalomban a pasoptizmus néven ismert (paișopt – patruzeci și opt = negyvennyolcasok).

“Dacia literară – avagy a román szépirodalom kezdetei” bővebben