Adatkezelési tájékoztató – Termeni și condiții

 

 

Adatvédelmi szabályzat – Termeni și condiții

ÁSZF

Általános szerződési feltételek
Adatvédelmi nyilatkozatok

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – az Ferenczi-Gergely Orsolya az Isro Study SRL tulajdonosa és adminisztrátora – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://romant-magyarul.ro domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint https://romant-magyarul.ro honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2023. április 4-től visszavonásig.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A szolgáltató-nyújtó, a honlap üzemeltetője:

Név: Ferenczi-Gergely Orsolya
Székhely: 535600 Székelyudvarhely, Agyagdomb utca, 6 szám
Adószám: J19/210/11.04.2017
Nyilvántartási szám: 37371350
E-mail cím: romanerettsegi@gmail.com
Telefonszám: +40 756 428 116

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató román nyelv oktatási  tevékenységet nyújt.

A Szolgáltatás célja: online oktatóanyagok, kiscsoportos online- és személyes nyelvoktatás, tanácsadás melynek célja a szolgáltatást igénybe vevőket ( továbbiakban: tagok) megismertesse a román nyelvvel, a román nyelvtanulás  módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználhatnak.

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Ferenczi-Gergely Orsolya az Isro Study SRL tulajdonosa és adminisztrátora.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Ferenczi-Gergely Orsolya az Isro Study SRL tulajdonosa és adminisztrátora. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket tovább értékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, tovább értékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a Szolgáltató ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

Adatgyűjtés

Szolgáltató tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az romanerettsegi@gmail.com  elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Linkek

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra.

Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Szolgáltató kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

Garanciák és akciók

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Ferenczi-Gergely Orsolya

Termeni și condiții

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului https://romant-magyarul.ro

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Site-ul nostru pune la dispoziție informațiile din acest site web în scop informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deși se încearcă, pe cât posibil, ca la publicarea lor pe site toate informațiile fie exacte.

INTRODUCERE

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.romant-magyarul.ro și a subdomeniilor sale de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

S.C. ISRO STUDY S.R.L. nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicațiilor software . ISRO STUDY S.R.L. deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta toate drepturile de autor și cele brevetate. Nu aveți dreptul redistribuiți sau să vindeți cursurile achiziționate mai departe. Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea ISRO STUDY S.R.L., care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fară nicio informare prealabilă. Întregul conținut al site-ului www.romant-magyarul.ro (și al subdomeniilor sale) este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de ISRO STUDY S.R.L.. Este interzisă copierea, modificarea, comercializarea, licențierea, sau asumarea conținutului site-ului fară confirmarea scrisă din partea ISRO STUDY S.R.L.. Accesul https://romant-magyarul.ro este gratuit și are scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia. Informațiile prezente pe https://romant-magyarul.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagină.

RĂSPUNDERILE SITE-ULUI

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor IRSO STUDY S.R.L.. ISRO STUDY S.R.L. nu va acorda nici o garanție referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;

– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;

Astfel,  ISRO STUDY S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său. Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele www.romant-magyarul.ro, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Conținutul paginii web www.romant-magyarul.ro a informațiilor și a altor materiale prezentate nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995. GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate intervină. În prezent există foarte puține îndrumari cu privire la implementarea GDPR și este posibil ca Autoritățile de Supraveghere aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în acest șablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecată vor interpreta Regulamentul. www.romant-magyarul.ro nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumarilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

Datele complete ale societății

Nume firmă: SC ISRO STUDY SRL

Cod Unic de Înregistrare: 37371350

Nr. Înmatriculare: J19/210/11.04.2017

Data înfiinţării: 2017

 

 

OBIECTIVUL CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Scopul Serviciului este: materiale educaționale online, instruire lingvistică online și personală în grupuri mici, consiliere, al cărei scop este familiarizarea utilizatorilor serviciului cu limba română și cu metodele de învățare a limbii române, pe care membrii le pot folosi în propriile activități.

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte. SC ISRO STUDY S.R.L. nu poate garanta prezentele pagini nu conțin erori, și asigură va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori. Orice persoană care dorește și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată contacteze site-ul www.romant-magyarul.ro prin mijlocul afișat în prima pagină pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.

PRODUSELE DIGITALE OFERITE DE www.romant-magyarul.ro

În cadrul site-ului www.romant-magyarul.ro sunt puse, la dispoziția clienților produse (în format digital) care facilitează procesul clasic educațional. Produsele propuse de www.romant-magyarul.ro reprezintă proprietatea SC ISRO STUDY S.R.L. și nu pot fi redistribuite / revândute de către clienții care au achiziționat produsele respective. Accesarea produselor digitale se face prin intermediul linkului de plată aferent pe baza contului creat de către pagina www.romant-magyarul.ro. Credențialele (datele de logare pentru accesarea produselor) vor fi transmise către adresa specificată de client la achiziționarea produselor din partea adresei oficiale de e-mail a site-ului www.romant-magyarul.ro (romanerettsegi@gmail.com). Cele două produse comercializate de către SC ISRO STUDY S.R.L. prin intermediul www.romant-magyarul.ro pot fi regăsite pe paginile lor de prezentare.

*Produsele mai sus menționate sunt exclusiv digitale și pot fi achitate prin intermediul plății online cu cardul. Accesul la materialele oferite se poate face prin intermediul sistemelor desktop, laptop, smartphone sau tabletă (indiferent de sistemul de operare). Utilizatorii pot utiliza orice dispozitiv, dintre cele menționate, cu condiția ca logarea să nu se facă simultan de pe mai multe dispozitive.

ACCESUL LA CONTUL DE CLIENT / POLITICA DE LIVRARE A PRODUSULUI

SC ISRO STUDY S.R.L. comercializează, prin intermediul site-ului www.romant-magyarul.ro, exclusiv produse digitale. Acestea se pot accesa utilizând datele de logare ce vor fi transmise pe adresa de e-mail a clientului. Clientul poate intra în posesia produsului digital în termen de maximum 24 de ore de la achiziție. Datele de acces la produse sunt valide 31 de zile de la data achiziție, după care expiră, nemaifiind utilizabile. Pentru a primi un alt cont activ, după expirarea primului, este necesară o achiziție nouă.

Accesul la contul de client se realizează pe baza datelor de logare primite prin e-mail de către romanerettsegi@gmail.com în termen de 24 de ore de la data achiziției. Pentru inconveniențe și dificultăți de logare ori alte probleme de natură tehnică în ceea ce privește accesarea conținutului achiziționat, clientul poate lua legătura cu ROMANT-MAGYARUL prin intermediul mijloacelor de contact precizate mai sus.

POLITICA DE RETUR

În termen de 48 de ore de la achiziționarea unuia dintre produsele oferite de SC ISRO STUDY S.R.L. prin intermediul www.romant-magyarul.ro, clientul poate solicita anularea comenzii, în cazul în care produsul nu satisface necesitățile clientului. Clientul poate lua legătura cu reprezentanții www.romant-magyarul.ro prin mijloacele oferite. Suma de bani achitată va fi restituită clientului în termen de 3-4 zile lucrătoare de la sesizarea făcută.

INFORMAȚII PERSONALE

Când prin intermediul prezentului site  sunt solicitate informații, această are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii produselor și serviciilor disponibile pe site. Natura informațiilor solicitate se referă, în special la date personale (nume, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează fie utilizate produsele și/sau serviciile ROMANT-MAGYARUL, dar poate include și alte informații aflate în strânsa legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate. Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebarilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

LEGĂTURA CU ALTE SITEURI

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte siteuri considerate de SC ISRO STUDY S.R.L. utile în legătură cu conținutul site-ului sau și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor siteuri. sc ISRO STUDY S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul www.romant-magyarul.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către SC ISRO STUDY S.R.L.; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către SC ISRO STUDY S.R.L. a cererilor, întrebarilor și reclamațiilor adresate; alte activități întreprinse de SC ISRO STUDY S.R.L. și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului. SC ISRO STUDY S.R.L. va păstra confidențialitatea acestor informații. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 și directivelor GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării rugăm ne contactați.